Registrace Hala roku Advanced 2024

Registraci otevřeme současně se zveřejněním pravidel.
Sledujte náš web a sociální sítě Fakulty stavební ČVUT, aby vám nic neuniklo.

Registrace soutěžních týmů je otevřena do 18. března 2024 (do 12:00).
Počet soutěžních týmů je limitován na 15.

Registrace soutěžních týmů je již uzavřena.
Registrace byla otevřena do 18. března 2024 (do 12:00).

Registrace soutěžních týmů byla možná do 31. března 2023 (do 12:00).
Počet soutěžních týmů je limitován na 20.

Podmínkou registrace je uhrazení vratného poplatku ve výši 300 Kč za tým. Poplatek jsou registrované týmy povinny uhradit nejpozději do 7. 4. 2023. Poplatek za celý tým hradí jeden účastník týmu „přihlašovatel“, který bude v přihlášce uvedený jako první člen týmu. Organizátor potvrdí přihlašovateli registraci emailem a zašle mu údaje pro platbu poplatku. Poplatek je vratný – bude vrácen zpět v den konání soutěže na místě. V případě neúčasti se poplatek nevrací.

 Název týmu
Název týmu
 1. člen týmu (přihlašovatel a současně kontaktní osoba)
JménoPříjmení
Škola a fakultaObor
Adresa
Ulice, č.p. PSČ a obec
Telefon Email
2. člen týmu
JménoPříjmení
Škola a fakultaObor
3. člen týmu
JménoPříjmení
Škola a fakultaObor
   Odesláním registračního formuláře dávám Fakultě stavební ČVUT v Praze souhlas s použitím osobních údajů uvedených v této registraci pro účely organizace soutěže. Zároveň potvrzuji, že jsem obdržel souhlasy k výše uvedenému i od dalších členů svého týmu.