Registrace Hala roku Advanced 2023

Registrace soutěžních týmů byla možná do 31. března 2023 (do 12:00).
Počet soutěžních týmů je limitován na 20.

Podmínkou registrace je uhrazení vratného poplatku ve výši 300 Kč za tým. Poplatek jsou registrované týmy povinny uhradit nejpozději do 7. 4. 2023. Poplatek za celý tým hradí jeden účastník týmu „přihlašovatel“, který bude v přihlášce uvedený jako první člen týmu. Organizátor potvrdí přihlašovateli registraci emailem a zašle mu údaje pro platbu poplatku. Poplatek je vratný – bude vrácen zpět v den konání soutěže na místě. V případě neúčasti se poplatek nevrací.

 Název týmu
Název týmu
 1. člen týmu (přihlašovatel a současně kontaktní osoba)
JménoPříjmení
Škola a fakultaObor
Adresa
Ulice, č.p. PSČ a obec
Telefon Email
2. člen týmu
JménoPříjmení
Škola a fakultaObor
3. člen týmu
JménoPříjmení
Škola a fakultaObor
Soutěžní kategorie
Kategorie A
 
   Odesláním registračního formuláře dávám Fakultě stavební ČVUT v Praze souhlas s použitím osobních údajů uvedených v této registraci pro účely organizace soutěže. Zároveň potvrzuji, že jsem obdržel souhlasy k výše uvedenému i od dalších členů svého týmu.