Ceny soutěže Hala roku Advanced

Ceny pro ročník 2024 teprve připravujeme

Týmy, které se umístí na prvních třech místech, obdrží ceny:

  1. Cena – 15 000 Kč
  2. Cena – 10 000 Kč
  3. Cena – 6 000 Kč

Výplaty odměn se řídí daňovými zákony České republiky.

Ceny partnerů soutěže

Počet cen partnerů není specifikován. Podoba cen a jejich hodnota je dána rozhodnutím partnerů soutěže a není předem specifikována. Partner souže cenu uděluje na základě vlastního rozhodnutí.