Ceny soutěže Hala roku Advanced

Týmy, které se umístí na prvních třech místech, obdrží ceny:

  1. Cena – 15 000 Kč
  2. Cena – 8 000 Kč
  3. Cena – 5 000 Kč

Ceny partnerů soutěže

Počet cen partnerů není specifikován. Podoba cen a jejich hodnota je dána rozhodnutím partnerů soutěže a není předem specifikována. Partner souže cenu uděluje na základě vlastního rozhodnutí.