Pravidla

První část pravidel (obecná) bude zveřejněna do 27. ledna 2023.
Druhá část (technická) bude zveřejněna až na místě v den konání soutěže.

Pravidla soutěže Hala roku Advanced 2023

Upřesnění pravidel na základě dotazů soutěžících F.A.Q.

Dotazy týkající se pravidel směřujte na hala.advanced@fsv.cvut.cz
Odpověď zašleme na váš email. Dotazy a odpovědi, které upřesňují pravidla soutěže, zveřejníme také zde na webu.

Na vyžádání bude během příprav zapůjčena váha pro kontrolu hmotnosti modelu či jeho části.

Vlastní nářadí není dovoleno. Všechno nářadí zajišťuje organizátor soutěže.

Na vyžádání budou během příprav modelů k zapůjčení závaží.

Ano, využití výpočetního softwaru na vlastním zařízení pro návrh konstrukce bude povoleno.

Externí konzultace budou považovány za porušení pravidel.

Ne, nebude možné opustit areál fakulty stavební, z důvodu rovnosti podmínek.

Sraz soutěžících je stanoven na 18. 4. v 18:00 hodin v atriu fakulty Stavební ČVUT (Thákurova 2077/7, Praha 6)

Ano, soutěžící tým může vznést protest. Protesty vůči splnění materiálových podmínek a průběhu zatěžovací zkoušky lze vznést nejpozději do 15 minut po ukončení zatěžovací zkoušky daného modelu.

Ano, po celou noc bude možné ukončit výrobu modelu, předat model do úschovy. Nejpozději v 7:00 si jej opět vyzvednout a uskutečnit přejímku modelu.

Jídlo a pití bude zajištěno ze strany organizátorů.

Prostor školy bude omezen a sdílen všemi účastníky. Z důvodů bezpečnosti není možné využívat celý objekt. Výrobní stanoviště budou umístěna ve společném prostoru, tak aby byli rovné podmínky. Prostoru pro soukromou poradu bude dostatek.

Pořadatelé zajišťuji veškeré nádoby pro umístění přebytečného písku. V průběhu umístění modelu na zkušební místo může soutěžící použít libovolné vlastní pomůcky (hrabičky, vodováha, metr).  Pomůcky se nesmí stát součástí konstrukce při jejím zatěžování.