Pravidla

První část pravidel (obecná) bude zveřejněna do 27. ledna 2023.
Druhá část (technická) bude zveřejněna až na místě v den konání soutěže.

Pravidla pro ročník 2024 připravujeme

Upřesnění pravidel na základě dotazů soutěžících F.A.Q.

Zde budete moci pokládat své dotazy týkající se pravidel.
Všechny otázky i odpovědi zde veřejně nasdílíme pro všechny soutěžící.

Dotazy týkající se pravidel směřujte na hala.advanced@fsv.cvut.cz
Odpověď zašleme na váš email. Dotazy a odpovědi, které upřesňují pravidla soutěže, zveřejníme také zde na webu.

Takové složené týmu není přípustné. Soutěž Hala roku Advanced je určena pouze pro studenty doktorského studia.

Ano, využití vlastního zařízení (výpočetního softwaru) pro návrh konstrukce bude povoleno.

Pokud se konstrukce dotkne zarážky kdykoliv během zatěžovací zkoušky, bude se k výsledku zkoušky připočítávat penalizace.

Ano, písek může být během ukládání modelu na zatěžovací místo a během celé doby zatěžování odebrán do organizátorem poskytnuté nádoby o objemu maximálně 20l.

Písek lze použít jako pasivní přitížení, ale pouze UVNITŘ BEDNY pod povolenou maximální výškou písku.

Konstrukce se zatěžuje postupně jednotlivými závažími tak, aby byla před uložením dalšího závaží v klidu. O posouzení daného stavu rozhoduje porotce u stolu.

Ano, pokud z konstrukce spadne závaží, zatěžovací zkouška může dál pokračovat. Nic méně není povoleno úmyslně odebírat závaží z konstrukce. Posouzení pádu je v kompetenci porotce.

Během zatěžovací zkoušky není dovoleno s konstrukcí manipulovat nebo jí podepírat. Je dovoleno ukládání závaží na konstrukci dle pravidel (kapitola Zkouška modelu)

Základní a nejmenší profil je hranol 2×2 mm, jakýkoliv kulatý profil musí daný minimální profil obepsat.

Úmyslně manipulovat se závažím po jeho umístění na konstrukci možné není. V okamžiku kdy je závaží uloženo na konstrukci, stává se součástí konstrukce. Během zatěžovací zkoušky není dovoleno s konstrukcí manipulovat.

Na vyžádání bude během příprav zapůjčena váha pro kontrolu hmotnosti modelu či jeho části.

Vlastní nářadí není dovoleno. Všechno nářadí zajišťuje organizátor soutěže.

Na vyžádání budou během příprav modelů k zapůjčení závaží.

Ano, využití výpočetního softwaru na vlastním zařízení pro návrh konstrukce bude povoleno.

Externí konzultace budou považovány za porušení pravidel.

Ne, nebude možné opustit areál fakulty stavební, z důvodu rovnosti podmínek.

Sraz soutěžících je stanoven na 18. 4. v 18:00 hodin v atriu fakulty Stavební ČVUT (Thákurova 2077/7, Praha 6)

Ano, soutěžící tým může vznést protest. Protesty vůči splnění materiálových podmínek a průběhu zatěžovací zkoušky lze vznést nejpozději do 15 minut po ukončení zatěžovací zkoušky daného modelu.

Ano, po celou noc bude možné ukončit výrobu modelu, předat model do úschovy. Nejpozději v 7:00 si jej opět vyzvednout a uskutečnit přejímku modelu.

Jídlo a pití bude zajištěno ze strany organizátorů.

Prostor školy bude omezen a sdílen všemi účastníky. Z důvodů bezpečnosti není možné využívat celý objekt. Výrobní stanoviště budou umístěna ve společném prostoru, tak aby byli rovné podmínky. Prostoru pro soukromou poradu bude dostatek.

Pořadatelé zajišťuji veškeré nádoby pro umístění přebytečného písku. V průběhu umístění modelu na zkušební místo může soutěžící použít libovolné vlastní pomůcky (hrabičky, vodováha, metr).  Pomůcky se nesmí stát součástí konstrukce při jejím zatěžování.