SOUTĚŽ PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA

Postavte model a zatěžujte ho až do zhroucení!
Hala roku Advanced

Soutěž Hala roku Advanced je určena studentům doktorského studia. 
Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce.

Soutěž Hala roku Advanced je určena studentům doktorského studia. Probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce.

Gratulujeme vítězným týmům!

1. místo: Mimořádné stipendium
2. místo: ArMich
3. místo: Stavařský komando

Podívejte se na kompletní výsledkovou listinu.

Aktuality

Informace o důležitých termínech a programu soutěžního dne

Pravidla & FAQ

Pravidla a další upřesnění pravidel na základě vašich dotazů

Ceny

Ceny připravujeme…

1. cena 15.000 Kč
2. cena 10.000 Kč
3. cena 6.000 Kč
… a další