Soutěž hala roku Advanced

Mezinárodní soutěž Hala roku Advanced je určena doktorským studentům. Hlásit se mohou 2 – 3členné týmy.

Soutěž se koná v kategorii modelů vyráběných na místě na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Soutěžící vyrobí model z materiálů předaných pořadatelem v den konání soutěže. Soutěží se o nejefektivnější model, tedy o model s největším poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Úkolem je navrhnout a zhotovit model konstrukce hangáru umožňující průlet letadla. Hangár je určen vnitřním prostorem, který nesmí být narušen žádnou částí modelu a rozpětím křídel prolétajícího letadla. Model musí zároveň přenést spojité zatížení ve vybraném segmentu konstrukce. Detailní informace o prostorovém uspořádání a zatěžovací zkoušce naleznete v pravidlech.

Soutěž proběhne 10. – 11. 4. 2024 na Fakultě stavební ČVUT. Zatěžovací zkoušky proběhnou dopoledne 11. 4. 2024.

Soutěž Hala roku Advanced probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb.

Soutěž Hala roku Advanced je určena doktorským studentům. Hlásit se mohou 2 – 3členné týmy.

Jde o první ročník soutěže v kategorii doktorských studentů – soutěž reaguje na zájem studentů doktorského studia o navrhování a zatěžování konstrukcí. Vzhledem k formě studia je koncipována jako soutěž, kdy bude jak tvorba modelů, tak jejich zatěžování probíhat na Fakultě stavební ČVUT. Úkolem soutěžních týmů bude z materiálů, které dostanou k dispozici, vytvořit během noci model konstrukce a ten následující dopoledne podrobit zatěžovací zkoušce. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Ceny pro vítězné týmy naleznete zde.

Hala roku ADVANCED se může stát zajímavým senzorem, který ukáže schopnosti doktorandů rychle reagovat na technické zadání a přijít s originálním návrhem.

Obecná pravidla naleznete zde. Konkrétní zadání soutěžní úlohy bude týmům upřesněno až na místě v den konání soutěže. Na návrh a výrobu modelu budou mít soutěžní týmy 1 noc. Soutěžní modely budou následně podrobeny zatěžovací zkoušce.

Registrace soutěžních týmů byla otevřena do 31. března 2023 (do 12:00).

Soutěž proběhne 18. – 19. 4. 2023 na Fakultě stavební ČVUT. Zatěžovací zkoušky proběhnou dopoledne 19. 4. 202.

Obecná pravidla zveřejníme do 27. ledna 2023. Konkrétní zadání soutěžní úlohy bude týmům upřesněno až na místě v den konání soutěže. Na návrh a výrobu modelu budou mít soutěžní týmy 1 noc. Soutěžní modely budou následně podrobeny zatěžovací zkoušce.

Registraci spustíme také do 27. ledna 2023.

Soutěž proběhne 18. – 19. 4. 2023 na Fakultě stavební ČVUT. Zatěžovací zkoušky proběhnou dopoledne 19. 4. 202.

Jde o druhý ročník soutěže v kategorii doktorských studentů – soutěž reaguje na zájem studentů doktorského studia o navrhování a zatěžování konstrukcí. Vzhledem k formě studia je koncipována jako soutěž, kdy bude jak tvorba modelů, tak jejich zatěžování probíhat na Fakultě stavební ČVUT. Úkolem soutěžních týmů bude vytvořit na místě model konstrukce a ten následující dopoledne podrobit zatěžovací zkoušce. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Hala roku ADVANCED se může stát zajímavým senzorem, který ukáže schopnosti doktorandů rychle reagovat na technické zadání a přijít s originálním návrhem.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

do 18. 3. 2024 – registrace

do 22. 3. 2024 – dotazy k pravidlům

10. – 11. 4. 2024 – stavba modelů a zatěžovací zkoušky

PROGRAM

Středa 10. 4.

8:00 otevření infostánku
12:00 – 13:30 registrace týmů
13:30 – 14:00 seznámení s pravidly
14:00 – 22:00 výroba modelů
18:00 – 20:00 koncert kapely Paralet
22:00 – 23:00 přejímka modelů

Čtvrtek 11. 4.

7:30 – 8:00 snídaně a přivítání
8:00 – 9:30 zatěžovací zkoušky
9:45 vyhlášení výsledků a předání cen

Informace o občerstvení

Historie

Soutěž Hala roku vznikla v roce 1986. Soutěž byla původně určena pro studenty Fakulty stavební ČVUT, později byla otevřena i pro studenty ostatních vysokých škol technického zaměření. Od roku 2007 soutěží ve speciální kategorii Junior i studenti středních škol. V roce 2023 je nově vyhlášena i kategorie Advanced určená pro studenty doktorského studia.

Hala roku 2022

Fotogalerie
Výsledková listina

Hala roku 2021

Fotogalerie
Výsledková listina

Hala roku 2020

Fotogalerie
Výsledková listina